وەزیر ناوخوەیى چەوى کەفتە خانەوادەى شەهیدەیل و زەخمدارەیل قارەمان و هاووڵاتیەیل و کارمەندەیل

ishraq

ئیشراق

جەختکردەوە لەبان لەوەرچەوگرتن حاڵەتەیل ئنسانى.. وەزیر ناوخوەیى عەبدولئەمیر شەممەرى چەوى کەفتە شمارەیگ تر لە خانەوادەى شەهیدەیل و زەخمدارەیل قارەمان و هاووڵاتیەیل و کارمەندەیل.